Shine


I've a smile on my face
And I can't imagine never feeling this way
Wonderful day
Though it's poured with rain for weeks
It can't put me down

Heavenly blue
And it's always gonna shine on me this fine
Beautiful way
To see the road before us full of surprise

Shine on me now
Shine on me now
Shine on me now

I've a smile on my face
(sunshine she says sunshine shine on)
Wonderful day
(sunshine she says sunshine shine on)

Shine on me now
Shine on me now
Shine on me now
Shine on me nowCaptcha
Piosenkę Scarlet Shine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet Shine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.