Will Ye Go Lassie Go


Traditional Scottish Ballad)

Harp Intro

The summertime is coming
And the trees are sweetly blooming
And the wild mountain thyme
Grows around the blooming heather

Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you go lassie go

I will build my love a tower
Near yon' pure crystal fountain
And on it I will place
All the flowers of the mountain

Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you go lassie go

Harp

If my true love she were gone,
I would surely find another
Where the wild mountain thyme
Grows around the blooming heather

Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you go lassie go
And we'll all go together
To pluck wild mountain thyme
All around the blooming heather
Will you lassie go

(gd/naasCaptcha
Piosenkę Sean O'Se Will Ye Go Lassie Go przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Will Ye Go Lassie Go, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Will Ye Go Lassie Go. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sean O'Se Will Ye Go Lassie Go w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.