Red Rubber Ball


I should've known you'd bid me farewell;
There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well
Now I know you're not the only starfish in the sea:
If I never hear your name again, it's all the same to me
Chorus:
And I think it's gonna be all right;
Yeh, the worst is over now;
The mornin' sun is shinin' like a red rubber ball
You never cared for secrets I'd confide;
To you I'm just an ornament, somethin' for your pride
Always runnin', never carin', that's the life you live
Stolen moments of your time were all you had to give
(Chorus)
The story's in the past, with nothin' to recall;
I've got my life to live, and I don't need you at all
The rollercoaster ride we took is nearly at an end;
I bought my ticket with my tears; that's all I'm gonna spend
(Chorus twice)
Whoa, whoa, it's bouncin', and it's shinin' like a red rubber ballCaptcha
Piosenkę Seekers Red Rubber Ball przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red Rubber Ball, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red Rubber Ball. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Seekers Red Rubber Ball w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.