Who Could I Be?


Hang me up and put me on the wall, with glass eyes i'm sure i'd look alright
Cut me up and make me into shoes, at least i get to walk beyond these walls
You can't make me feel, you can't make me feel when i'm dead
Take my milk and put it in my mouth, at least you get to taste what i'm about
Take my kida and never let them out, 'cos im no good except to feed your mouth
You can't make me feel, you can't make me feel when i'm dead
Why won't you leave me here, i'm sure i'll be alright
I wouldn't hurt anything, i know what isn't mine
Who could i be?Captcha
Piosenkę Serafin Who Could I Be? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Who Could I Be?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Who Could I Be?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Serafin Who Could I Be? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.