I Will Fight


Another day another night then it's over
I fought the fight and I can say that I survived
Not giving up and I'm never giving in
Tired and weak but still alive
Another day of facing opposition
Working hard and striving for my goal
Not going to rest as long as there's a battle
Got nothing left, but here we go
There's a constant struggle for us to walk or crawl
Some choose to give nothing,
still there's those who choose to give it all

Another day another night and then it's over
I'm all alone, it's getting hard to breathe
My knees give in, I stumble to the floor
Whispered words escape from me
Another night of lessons learned the hard way
I call your name, you strengthen me again
My broken hands are lifted to sky now
I raise my head and see you again

I will fight and I will winCaptcha
Piosenkę Shop 11 Phoenix I Will Fight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Will Fight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Will Fight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Shop 11 Phoenix I Will Fight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.