Eu No Sei Dizer


Everything is worth while
I regret the time I didn't spend
Watching the flowers grow
It doesn't seem to matter
Anymore who's up or who's loosing
And my children look so strange
Our problems start when we don't die young
My hopes died along with happiness
Simplicity has become so complicated
From this point on it's down
Our problems start when we don't die youngCaptcha
Piosenkę Silence 4 Eu No Sei Dizer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eu No Sei Dizer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eu No Sei Dizer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Silence 4 Eu No Sei Dizer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.