I Didnt Mean To


Oooh, yeah, yeah

1 - I didn't mean to break your heart
I didn't mean to do you wrong
I didn't mean to lie to you
I didn't mean to, I didn't mean to

I didn't mean to sex off on you
I didn't mean to make you cry
I didn't mean to cheat on you
So forgive me for all that I've done

I didn't mean to take for granted
That you would always be right here
I know you heard me say I'm sorry
So many years

But I admit that I was wrong
For leaving you all alone
But now I finally realize
Cuz I see the pain in your eyes

Repeat 1

Girl I hope that you still love me
I'm trying to let you know I've changed
I can't imagine life without you
I'd go insane

I wanna make it up to you
By giving all my love to you
Cuz now I finally understand
That I've got to be a better man

Repeat 1

Girl, I swear to you I've changed
Things won't be the same no more
For as long as I live
I'll keep it real with you girl

Cross my heart and hope to die
My hurtin' eyes been crying for weeks
Put me in the corner
Put me in time-out
Mistakes I've made before
I wouldn't make no more, girl

So cus me out
Scream at the top of your lungs if you want to
Just don't leave me, forgive me

[Spoken]

Baby, I know I made alot of mistakes in the past
But right now I'm trying to be the best that I can be
And I want us to be the best that we can be
So what I'm asking you to do for me right now is
To try to forgive me, I'm sorry
Forgive me, forgive me, oh

Repeat 1

I'm down on my knees, begging you please
I'mCaptcha
Piosenkę Silk I Didnt Mean To przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Didnt Mean To, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Didnt Mean To. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Silk I Didnt Mean To w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.