Now That I've Lost You


Life ain't the same
So much pain inside
Knowing you are out of my life
Out of my life

Life ain't just the same living without you
No one else to blame now that I lost you
Nothing stays the same, everything must change
Now that I've lost you

It was my own decision to be a fool
And think that without you girl I'd still be cool
But I'm so afraid
I don't wanna live this way

Baby, if I told you how much I adore you
Would it mean things better? Would you say whatever?
But if I showed you that I'd like to give it one more try
Would I be making a fool of myself

Life ain't just the same living without you
No one else to blame now that I lost you
Nothing stays the same, everything must change
Now that I've lost you

Never did I wonder with you by my side
Now there's so much pain locked inside
Without you I'm so lonely, I wish you were here to show me
The way to a better day

Baby, if I told you how much I adore you
Would it mean things better, would you say whatever
But if I showed you that I'd like to give it one more try
Would I be making a fool of myself?

Life ain't just the same living without you
No one else to blame now that I lost you
Nothing stays the same, everything must change
Now that I've lost you

There is no way we can go back
To ever being the same, no way
There is no way we can go back
To ever being the same, no way

Life ain't just the same living without you
No one else to blame now that I lost you
Nothing stays the same, everything must change
Now that I've lost you

Life ain't just the same living without you
No one else to blame now that I lost you
Nothing stays the same, everything must change
Now that I've lost you, life ain't just the same

Now that I've lost you, life ain't just the sameCaptcha
Piosenkę Silk Now That I've Lost You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Now That I've Lost You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Now That I've Lost You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Silk Now That I've Lost You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.