Oh Happy Day


Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
When Jesus watched (when Jesus watched)
When Jesus watched (when Jesus watched)
Jesus watched (when Jesus watched)
watched my sins away (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)

[Whoopi] La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
[Whoopi] La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
[Whoopi] La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la
[Whoopi] La, la, la, la, la
La, la, la, la, la

Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
When Jesus watched (when Jesus watched)
When Jesus watched (when Jesus watched)
When my Jesus watched (when Jesus watched)
He watched my sins away

[Whoopi] La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la
[Whoopi] La, la, la, la, la
La, la, la, la, la

He taught me how (oh, He taught me how)
To watch (to watch, to watch)
Fight and pray (to fight and pray)
Fight and pray
And he taught me how to live rejoicing yes, He did (and live rejoicing)
Oh yeah, every, every day (every, every day)
Every day!
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day, yeah (oh happy day)
When Jesus watched (when Jesus watched)
When my Jesus watched (when Jesus watched)
When Jesus watched [hits high note] (when Jesus watched)
My sins away (oh happy day)
I'm talking about that happy day (oh happy day)
He taught me how (oh yeah, how)
To watch (to watch)
Fight and pray (sing it, sing it, c'mon and sing it)
Fight and pray
And to live, yeah, yeah, c'mon everybody (and live rejoicing every, every day)
Sing it like you mean it, oh
Oh happy day (oh happy day)
I'm talking about the happy days (oh happy day)Captcha
Piosenkę Sister Act 2 Oh Happy Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh Happy Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh Happy Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sister Act 2 Oh Happy Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.