Dont Talk Like


Dont talk like
Like youre nineteen
Youre thirty-five
If youre a day
Dont act like
Like youre nineteen
Everyone is waiting

Havent I done enough this time
Havent I done enough today

Dont stope here she said
Dont say that
A part of me is dead
Numb just like a
Fallen lim
Like what youve left behind

Theres a part of me
That works just like a child
Theres a part of me
Thats youCaptcha
Piosenkę Sleater-Kinney Dont Talk Like przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Talk Like, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Talk Like. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sleater-Kinney Dont Talk Like w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.