Her Again


i don't know what you mean
i wasn't there that day
i didn't see a thing
i'm just a normal girl
i am in that hole where you left
me there both body and soul
i am filled with all those
sick things
i am getting out of here
i'm her again
i didn't say that thing
it didn't mean a thing
i wasn't there that day
i don't know what you meanCaptcha
Piosenkę Sleater-Kinney Her Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Her Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Her Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sleater-Kinney Her Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.