One More Hour


in one more hour
i will be gone
in one more hour
i'll leave this room
the dress you wore
the pretty shoes
are things i left
behind for you
oh, you've got the darkest eyes
I needed it
(i know it's so hard for you to let it go
i know it's so hard for you to
say goodbye
i know you need a little more time)
if you could talk
what would you say
for you thing were
just night and day
take off the dress
take off the face
i'll hold you close
before i leave
don't say another word
about the other girlCaptcha
Piosenkę Sleater-Kinney One More Hour przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One More Hour, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One More Hour. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sleater-Kinney One More Hour w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.