How Great Thou Art


Oh Lord my God when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made
I see the stars I hear the rolling thunder
Thy art throughout the universe displayed
Then sings my soul my Saviour God to Thee
How great Thou art how great Thou art
Then sings my soul
[ choir ]
When Christ shall come with shout of acclamation
And calls me home what joy shall fill my heart
Then I shall bow in humble adoration
And there proclaim my God how great Thou art
Then sings my soul
How great Thou art how great Thou artCaptcha
Piosenkę Sonny James How Great Thou Art przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Great Thou Art, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Great Thou Art. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sonny James How Great Thou Art w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.