Homesick


I want to live with you in the fifth dimension
In a dream I've never had
Cause I just can't live like this in a world like this
I just want a kiss goodbye

And we are not of this world
And there's a place for us
Stuck inside this fleeting moment
Tucked away where no one own it
Wrapped up in a haste and by mistake got thrown away

And oh, I am so homesick
But it ain't that bad
Cause I'm homesick for the home I've never had

And though I sometimes get annoyed I know just where I'm at
This is my song of joy
And now I know there are no secret trick, no correct politics
Just liars and lunatics

And we are not of this world
And there's a place for us
Stuck inside this fleeting moment
Tucked away where no one own it
Wrapped up in a haste and by mistake got thrown away

And oh, I am so homesick
But it ain't that bad
Cause I'm homesick for the home I've never had

And though I would not take it personally, it's just the child in me
I never really knew how much I had

Woe is me, I am so homesick
But it ain't that bad
Cause I'm homesick for the home I've never hadCaptcha
Piosenkę Soul Asylum Homesick przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Homesick, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Homesick. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Soul Asylum Homesick w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.