Beat The Clock


You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock

I was born a little premature, you gotta beat the clock, beat the clock
Mom just couldn't take no more, you gotta beat the clock, beat the clock
Had no time to learn to cry
Goodbye, Mama, got to fly
Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock

Entered school when I was two, you gotta beat the clock, beat the clock
PhD'd that afternoon, you gotta beat the clock, beat the clock
Never entered any sports
Didn't look too good in shorts
Got divorced when I was four
You gotta beat the clock, beat the clock

CHORUS
I've seen everything there is
I've done everything there is
I've met everyone but Liz
Now I've even met ol' Liz
No time for relationship
Skip the foreplay, let 'er rip
You gotta beat the clock, beat the clock,
Beat the clock, beat the clock

You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock

You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock

I did lots of travelling,You gotta beat the clock, beat the clock
Parts of me unraveling, You gotta beat the clock, beat the clock
The Army then rejected me
Said I had two flat feet
Wore them out when I was three

You gotta beat the clock, beat the clock
You gotta beat the clock, beat the clock

Too bad there ain't ten of you, You gotta beat the clock, beat the clock
Then I'd show you what I'd do,You gotta beat the clock, beat the clock
I could cheat on five of you
And be faithful to you too
But there's only one of you
You gotta beat the clock, beat the clock

CHORUSCaptcha
Piosenkę Sparks Beat The Clock przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beat The Clock, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beat The Clock. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sparks Beat The Clock w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.