Just Got Back from Heaven


All I get is quiet
Laughing friends won't buy it
I've been known to tell them white lies
But this time I swear it's the truth, oh, oh
I just got back from heaven
I can see their faces
As I mention places
Places that I've overdescribed
But this time I swear it's the truth, oh, oh
I just got back from heaven
CHORUS
Heaven isn't so far away
You walk through the door
And you're light years away
Someone looks right into your eyes
And you feel the magic that you can't deny
And you sway
All through the night
If you stay
All through the night
Look at the shape I'm in
I just got back from heaven
Searching for some glory
People make up stories
One too many drinks at the bar
But this time I swear it's the truth, oh, oh
I just got back from heaven
CHORUS
Any destination
Makes a great vacation
This is something greater by far
This time I swear it's the truth, oh, oh
I just got back from heavenCaptcha
Piosenkę Sparks Just Got Back from Heaven przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Just Got Back from Heaven, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Just Got Back from Heaven. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sparks Just Got Back from Heaven w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.