A Spectral Suspension


Go to sleep and don't wake up again
Out of dark, die swallowing the dawn
Do they sing? Do they open their arms?
Cradle you? You've come home
Home at last

I've gone mad, I've kissed insane
Where do you go when you leave this place?
I've made my bed, don't have to lie in it

How do you? Say what? Don't really care
So desperate, feel anything, I'm game
Take a joyride with devil again
Gotta a man, pulls the slack
Kills the guilt

I've gone mad, I've kissed insane
Where do you go when you leave this place?
I've made my bed, don't have to lie in itCaptcha
Piosenkę Spinnerette A Spectral Suspension przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Spectral Suspension, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Spectral Suspension. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette A Spectral Suspension w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.