Cupid


Cupid, don't you know that, that it's over?
Cupid pulls the arrow, shoots it forward
Cupid's armed for God a faithful soldier away

I want to I want to leave here

Cupid's a heartless angel with a cruel composure, oh yes
Cupid's fight with me as battles ancient
Cupid don't you know that, that it's over

I want to I want to leave here

Don't say that you aim to please,
Don't say that you love love
What's done is done, when it comes to meCaptcha
Piosenkę Spinnerette Cupid przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cupid, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cupid. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette Cupid w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.