Distorting A Code


I don't need the answers
When I got no place to go
All I need is a riddle, and some visionary hope
I don't need the answers
When I got no place to go
All I need is a riddle, into visionary hope

How do I find my way back home?
How do I find my way
How do I find my way back home?
How do I find my way home?

I've received a message
Just to live and let go
But the past it tangles into everything I know

Oh, I've received a message
Jut to live and let go
But the past it tangles into everything I know

How do I find my way back home?
How do I find my way
How do I find my way back home?
How do I find my way home?Captcha
Piosenkę Spinnerette Distorting A Code przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Distorting A Code, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Distorting A Code. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette Distorting A Code w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.