Sex Bomb


I don't want another man
I cry myself to sleep at night
Thinking of your love in me
Oh baby please come back and be

Oh won't you, be my daddy
Love you oh, no other daddy can tell me what to do
Oh won't you be my daddy, please me daddy
Be my daddy please!

I love you madly sex bom

I don't want another man
Sleeping in my room at night
Don't want his dirty fingers
Up insight my tights

Oh won't you, be my daddy
Love you oh, no other daddy can tell me what to do
Oh won't you be my daddy, please me daddy
Be my daddy please!

I love you madly sex bom
I love you madly sex bom
I love you madly sex bombCaptcha
Piosenkę Spinnerette Sex Bomb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sex Bomb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sex Bomb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette Sex Bomb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.