Valium Knights


Harvey Oswalds' dead and gone
He took the last train out of town
One minute man has cocked his load
Yes baby, rooster on parole

Fall into an abyss
Won't you give me, just one last kiss
Valium knights in my bed
Only now, he's a vagrant in my head
Golden love is holding on
Holding onto what we had before

JFK's sun went down
He left the thorns of fallen crown
Marilyn Monroe's come I'll swallow
She is the guts, the glory, sorrow

I'll take it all, give me more
I will be your hero and your whore
Valium knights in my bed
Only now, he's a vagrant in my head
Golden love is holding on
Holding onto what we had before
Loneliness, twilights gone
I don't understand where we went wrongCaptcha
Piosenkę Spinnerette Valium Knights przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Valium Knights, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Valium Knights. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette Valium Knights w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.