Voodoo


Head filled up with air
It's obvious you love the skin you wear
I need to lie down, need some air
Messing and mussing your tie-dyed hair

You're making a big mistake, Mister
I remember, I'm not telling, tales

Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah

Here I am, tied to a chair
Explain it all how did I get there,
Lights are off and curtains drawn
Hurry, stop right there

You're making a big mistake, Mister
I remember, I'm not telling, tales

Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah

What are we gonna do?
Call the doctor?
Call the Police?
Call the Airliners?
Call the The Deep Sea Diver?

(Whose gonna vix that, that, that voodoo?

Whose gonna vix that, that, that voodoo?)

Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Ha
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Ha

I can't remember, my heads full of airCaptcha
Piosenkę Spiral Beach Voodoo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Voodoo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Voodoo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spiral Beach Voodoo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.