I Didnt Mean To Hurt You


I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
Now I'm broken down and lonely
And I can't get along

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
and I'm so cold at night

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
and I can't get along

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
And I'm so cold at night

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
and I'm so cold at nightCaptcha
Piosenkę Spiritualized I Didnt Mean To Hurt You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Didnt Mean To Hurt You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Didnt Mean To Hurt You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spiritualized I Didnt Mean To Hurt You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.