Dream Within A Dream


Standing by the window
watching a green star
Thinking about the immediate future
smoking a final cigar

The autopilot is running the ship
I turn off the light
and go to bed for 27 years
that will feel like one night

Close my eyes
Fall asleep
Feeling strange
Into the deep

All of a sudden, we're under attack
My daughter is aiming at me
I wake up, jump into my car
and watch a little TV

Hold on a second, what's going on?!
I don't have any kids or a wife!
I was on a trip to another planet
I don't recognize this life

My first time
In a cryo-bed
No side-effects
So they said
Dream within a dream
inside my head
it's so extreme
the things I've seen
How could it be
but a dream within a dream?Captcha
Piosenkę S.P.O.C.K Dream Within A Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dream Within A Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dream Within A Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.P.O.C.K Dream Within A Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.