Ice In The Sun


I'm not a little boy ,I've lived alone and loved so many more
But when she touches me I melt away ,I'm underneath the floor

Like ice in the sun I melt away
whenever she comes I melt away
like ice in the sun I melt away

I sit down in a chair and read a book as if I couldn't care
but she is in the room and I must look ,I see her everywhere

Like ice in the sun I melt away
whenever she comes I melt away
like ice in the sun I melt away

She opens up her eyes as if to speak
she looks at me an I am weak
her eyes they seem much bigger than before
I cannot think anymore

Like ice in the sun I melt away
whenever she comes I melt away
like ice in the sun I melt away

Like ice in the sun I melt away
whenever she comes I melt away
like ice in the sun I melt away

Like ice in the sun I melt away
whenever she comes I melt away
like ice in the sunCaptcha
Piosenkę Status Quo Ice In The Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ice In The Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ice In The Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Status Quo Ice In The Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.