You Dont Own Me


You don't own me, don't hang around
You don't own me no more
Oh, you don't own me, don't hang around honey
You don't own me no more

You made your bed an now you're trying to hide it
You made a bed of nails
Although you pinned me down I never tried to fight it
You had me on the rails
And now your snakeskin colours are flying
You're trying to hide your poison disguise
So wipe the crocodile tears that are falling
They only make me realise

You don't own me, don't hang around
You don't own me no more
Oh, you don't own me, don't hang around honey
You don't own me no more

I can read the lines, the lines your face is showing
They say your time has come
And every single line your evil heart is scheming
Ain't gonna fool no-one
I'm gonna turn my back on the wild side
And take my rainfall way to the sun
Across the plains of a new horizon
Don't say goodbye, I'm already gone
And in the dreams of your fantasy love world (?)
You tore the hole right out of your life
And got a one-way ticket to nowhere
And now at last I realise

You don't own me, don't hang around
You don't own me no more
Oh, you don't own me, don't hang around honey
You don't own me no more
You don't own me, don't hang around
You don't own me no more
Oh, you don't own me, don't hang around honey
You don't own me no more
Oh, you don't own me, don't hang around
You don't own me no more
Oh, you don't own me, don't hang around honey
You don't own me no more
Oh, you don't own me no moreCaptcha
Piosenkę Status Quo You Dont Own Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Dont Own Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Dont Own Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Status Quo You Dont Own Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.