Fluorescences


L: ltitia
M: mary

L:
I looked at the sun through filters
The hate it drove out lots of colours(? ) or: I hate to provoke lots of colours
Took off high like a feather
Blown to the ground on my shoulder

M:
You fell
Are you ok?
Do you need a hand?

L:
Im ok
Let me go
Go away
Im alright
Leave me here
Go back home
Im ok
You just go

I could hear two sounds in the air
The leaving steps of a guilty sister
The other sound was the water
I leaned and looked into her river

M:
Thanks for the favour
The world little sister(? )

L:
Im ok
I feel good
I can breathe
Fill my soul
Im ok
Feeling good
Why do i
Swim in blood

(noodle noodle)

L:
I looked at the sun through filters
The hate it drove out lots of colours
Took off high like a feather
Blown to the ground on my shoulder

M:
Thanks for the favour
The world little sister(? )

L:
Im ok
I feel good
I can breathe
Fill my soul
Im ok
Feeling good
Why do i
Swim in blood?

L:
Im ok
I feel good
I can breathe
Fill my soul
Im ok
Feeling good
Why do i
Swim in blood?

M:
La la la la laCaptcha
Piosenkę Stereolab Fluorescences przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fluorescences, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fluorescences. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Stereolab Fluorescences w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.