The Other Side Of Town


When I'm sad and blue
And I'm feeling all alone
There's a place that I go to
That no one knows
Where no matter what I do
Won't nobody put me down
That's why I'm going to
The other side of town
Chorus:
On the other side of town
Where the sun don't ever shine
Everybody walks around
With a shadow cross their minds
When that midnight train rolls by
And they hear that lonesome sound
They just hang their heads and cry
On the other side of town

Well it isn't very far
And it's not that hard to find
You just follow all the other lonely souls
Take a walk down lonesome lane
'Til you see the dead end sign
And your broken heart will tell you where to go

To the other side of town
Where the sun don't ever shine
Everybody walks around
With a shadow cross their minds
When that midnight train rolls by
And they hear that lonesome sound
They just hang their heads and cry
On the other side of town

So if you've find someone
Who won't ever let you down
Hurry home before the sun goes down
No matter what you do
Don't let night fall like a shroud
And catch you on the other side of town

ChorusCaptcha
Piosenkę Steve Earle The Other Side Of Town przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Other Side Of Town, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Other Side Of Town. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Steve Earle The Other Side Of Town w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.