Beautiful Child


Beautiful Child
Beautiful Child
You are a beautiful child
And I am a fool once more

You fell in love when I was only ten
The years disappeared
Much has gone by since then
I bite my lip, can you send me away
You touch
I have no choice
I have to stay
I had to stay

Sleepless child
There is so little time
Your eyes say yes
But you don't say yes
I wish that you were mine

You say it will be harder in the
morning
I wait for you to say, just go
Your hands, held mine so few hours
And I'm not a child anymore

I'm not a child anymore
I'm tall enough
To reach the stars
I'm old enough
To love you from afar
Too trusting yes?
But then women usually are

I'm not a child anymore
No, I'm not a child, oh no
Tall enough to reach for the stars
I will do
As I'm told
Even if I never hold you again
I never hold you againCaptcha
Piosenkę Stevie Nicks Beautiful Child przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beautiful Child, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beautiful Child. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Stevie Nicks Beautiful Child w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.