I Can't Wait


Yes, I know you
Sometime she talks to him
Sometimes when she's only dreaming
Then when she wakes up
Somehow she still believes him

Yes, I know you
Tho we've been out of touch
Yes, I know you
To be continued, it's too much baby

I can't waitI can't wait
Well, I've got to know when I can see you again, now baby
I can't waitI can't wait
Am I wasting my time while you make up your mind
Well, I can't waitI can't wait
Yes, I know you
Tho we've been out of touch
I can't waitI can't wait
What can I do when I'm crazy for you

She wonders how many more hours
Her heart will feel broken
In secret she says she needs to see him
But no words are spoken

She dances around in a circle
Well she's got that feeling now
Blame it on something at first sight
Put the blame on me if you want to
To be continued

I can't waitI can't wait
Am I wasting my time while you make up your mind
Well, I can't waitI can't wait
I got to know when I can see you again
Well, I can't waitI can't wait
I can't waitI can't wait
I can't waitI can't wait
How will we feel 20 years from nowCaptcha
Piosenkę Stevie Nicks I Can't Wait przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Can't Wait, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Can't Wait. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Stevie Nicks I Can't Wait w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.