Wild Wild Wind


The sun goes down and the lights turn on to the gay white way you'll soon be gone
Where the music is sweet and the lights are dim
You have left me and gone like the wild wild wind
You'll never be mine for you're always wrong to you the wild wind will always be home
Oh if I were free like once I have been I'd leave you and gone like the wild wild wind
You're gone and I'm lonely I'll always be glad the taste of your love my lips once had
I know that I'll never be the same again since my lips were kissed by the wild wild windCaptcha
Piosenkę Stonewall Jackson Wild Wild Wind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wild Wild Wind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wild Wild Wind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Stonewall Jackson Wild Wild Wind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.