Birds In My Tree


Open the door, man
Let all the good air come in
Freshen the flowers, woman
For there are no more sins in

Hand me my bag, Frederick
Stretch out your mind, feel good
Utopia's at my doorstep
Come, there is no more hatred

Come live a better life
All is what you strive for
And now there are many birds in my tree

Open your eyes to it
First please, then wide
Raise up your arms higher
We have a reason to fly

La da da da da da da
La da da da da da
La da da da da da da
La da da da da daCaptcha
Piosenkę Strawberry Alarm Clock Birds In My Tree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Birds In My Tree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Birds In My Tree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Strawberry Alarm Clock Birds In My Tree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.