leave this city


Gone forever, the writing on the wall
They?ve boarded-up the cinema
Strawberry dreams and the dust-filled beams
Shut down in a modern town

See you walking, see you talking

Recollection on streets you used to know
Forgotten pleasure smoulder
Images fade but the town won?t let them go

Sleepwalking, see you talking
Feel the city inside you
(ooh) leave this city behind you

Drive wherever the roads will take you to
Down beside a river frozen brown
January days and their scarecrow trees
So cold - feel your ears burn

See you walking, see you talking
Feel the city inside you
(ooh) leave this city behind you

Past and present
They converge on every side
The wires all get tangled
When now and then collide
Bittersweet taste of a time and another place before

Sleep walking, see you talking
Feel the city inside you
(ooh) feel this city define you
(yeah) leave this city behind youCaptcha
Piosenkę Sundays leave this city przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke leave this city, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki leave this city. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sundays leave this city w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.