Suffer In Silence


Heart in a bottle
High on a shelf
Fragile, but just out of reach
Cause you build a fortress
With the distance you keep
But when your heart aches
Doesn't it cut deep?
You don't have to suffer
Suffer in silence
You don't have to suffer
Suffer in silence
Don't you know that your
Heart can feel like an anchor
When you keep it all inside
No no, don't suffer in silence
Withered in sadness
And hurting inside
But feeling afraid to impose
So you're an island
But you don't have to be
Cause if you're inclined
You can talk to me
But you don't have to suffer
Suffer in silence
You don't have to suffer
Suffer in silence
Oh I know that the pain can seem like an ocean
But I'm just a word away
No no, don't suffer in silence
I'll be your shelter, I'll be your retreat
I'll be your shield against the wind
So, if you need a shoulder for the tears that you keep
Let em come down
Let it rain on me
Cause you don't have to suffer
Suffer in silence
You should never have to suffer
Suffer in silence
Oh, I will hear when you're calling
Like a voice above the storm
No no, don't suffer in silence
You don't have to suffer
Suffer in silence
You don't have to suffer
Suffer in silence
Don't you know that your
Heart can feel liek an anchor
When you keep it all inside
No no, don't suffer in silenceCaptcha
Piosenkę Susan Aglukark Suffer In Silence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Suffer In Silence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Suffer In Silence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Susan Aglukark Suffer In Silence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.