Caramel


It won't do
to dream of caramel,
to think of cinnamon
and long for you

It won't do
to stir a deep desire,
to fan a hidden fire
that can never burn true

I know your name,
I know your skin,
I know the way
these things begin;

But I don't know
how I would live with myself,
what I'd forgive of myself
if you don't go

So goodbye,
sweet appetite,
no single bite
could satisfy

I know your name,
I know your skin,
I know the way
these things begin;

But I don't know
what I would give of myself,
how I would live with myself
if you don't go

It won't do
to dream of caramel,
to think of cinnamon
and long
for youCaptcha
Piosenkę Suzanne Vega Caramel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Caramel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Caramel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Suzanne Vega Caramel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.