Tekst piosenki Syd Barrett: Rooftop In A Thunderstorm Row Missing The Point

Rooftop In A Thunderstorm Row Missing The Point


With yellow, red and roomy food, and quivered
crouching on a golden cushion
undressed himself to disappear
through an infinity of pleasure
and smiled to free the running me
with "Am I my brother's keeper?"
his meek hand on devils gloves
shaping running blood

The prohecy, to ricreate the truth
in visions of a seasonal mood
in truth, the only sight he saw
lay hidden in the bathroom door
and spat on the rug
as high is high, so low is low
and that's the end of itCaptcha
Piosenkę Syd Barrett Rooftop In A Thunderstorm Row Missing The Point przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rooftop In A Thunderstorm Row Missing The Point, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rooftop In A Thunderstorm Row Missing The Point. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Syd Barrett Rooftop In A Thunderstorm Row Missing The Point w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.