Liquid Gang


he's gonna be glad
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

peter, really, peter
he's such a messy eater
he's got frogs in his eyes
from telling those lies
so Sunday's almost Monday
you got to understand
its gonna be grand
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

shelly silver belly
she's got me on the telly
damn little god
with the rockabilly, ya
those kids are young
but that's how it begun

you got to understand
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

your gonna be, gonna be grand (2X)
your gonna be, gonna be glad (2X)

alligator heat with the dancing feat
rides a jewelled jump bike
he does what he likes
but he has a light
but your out of sight

you got to understand
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

your gonna be, gonna be glad (2X)
(long horns part and guitar solo)Captcha
Piosenkę T. Rex Liquid Gang przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Liquid Gang, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Liquid Gang. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T. Rex Liquid Gang w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.