Sender Of Thoughts


Souls are lost down in the valley of shadows Come meet me where the crimson
sky is bending and we'll try to reach the new horizon

Give me your soul and I'll give you life fortune and pleasure Ask me no
questions and I'll tell you no lies
Keep your eyes upon the sky and you'll see my vision At the final steps of
life

I sender of thoughts bringer of life I sender of thoughts give you more
than you know
Now take my hand and come with me Don't fear the evil you feel inside it's
there forever Believe me I'm the devil in disguiseCaptcha
Piosenkę Tad Morose Sender Of Thoughts przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sender Of Thoughts, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sender Of Thoughts. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tad Morose Sender Of Thoughts w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.