Undead


Empty shelves, hollow corridors A daunting smell, never felt before
Compassion breaking down In time we lose ourselves, anyway

A strange emotion fill the air The second seal, cracked up, unfair I force
the needle through my spine No savior burning, hammer on

Still chained to the world Oh, our circle still turns
It's not fair, it's not fair undeadCaptcha
Piosenkę Tad Morose Undead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Undead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Undead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tad Morose Undead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.