Feel Again


I believe that in time my heart will heal again
And I believe that in time my heart will feel again
So I keep on holding on (yeah)
So I keep on being strong (yeah)

Cause I know one day I'm gonna feel again
I know one day I'm gonna feel again
And I know although my heart hurts now
I'll find a way to get up off the ground
Cause I know one day I'm gonna feel again

I believe that this heart of mine can make it through
And I believe that my heart can make it over you
So I keep on holding on (yeah)
So I keep on being strong (yeah)

Cause I know one day I'm gonna feel again
I know one day I'm gonna feel again
And I know although my heart hurts now
I'll find a way to get up off the ground
Cause I know one day I'm gonna feel again

And though it's hard for me to breathe
And even harder to believe
I know that one day I'm gonna find
I'm gonna be just fine

Cause I know one day I'm gonna feel again
I know one day I'm gonna feel again
And I know although my heart hurts now
I'll find a way to get up off the ground
Cause I know one day I'm gonna feel againCaptcha
Piosenkę Taio Cruz Feel Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Feel Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Feel Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Taio Cruz Feel Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.