Still Cant Get over You


Baby I'm watching you to see
I don't like the way you've been treating me
I promised you nothing and gave you much more
Making love is all you wanted me for
You're never satisfied, you're never satisfied
If you open up your mind you'll see
That you could be satisfied with me
Baby you criticise my every move
Look can't you see I've got nothing to prove
I've had enough, it's a matter of time
Maybe we'll make it somewhere down the line
I often wonder what I see in you
You don't do the things that I want you to do
I open my eyes and dream it's alright
Maybe we'll make it together tonightCaptcha
Piosenkę Take That Still Cant Get over You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Still Cant Get over You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Still Cant Get over You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Take That Still Cant Get over You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.