What If


I could have sweared that I was right
But you played with my mind
I don't want this to be something easy for me
You always tease me with your look
You're nothing like an open book
I just want you to say, call on my name
What if the sky were alone
No stars there will be
What if you were on your own?
That's not meant to be

I don't wanna se you with someone
I just wanna be that special one
Why don't you let me in your life
I could be one big surprise
I set your fire, I make your wish
I just want one more kiss
They always say that you try to hard
If I only had the one right card

Wait, hear what I say
No I can't, leave you alone like that
I wanna burn like fireCaptcha
Piosenkę Takida What If przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What If, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What If. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Takida What If w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.