Lost And Found


We were only 15
I let her go like paper air planes
How can I explain
That Im lost without you around

What If I never lost you
I wouldnt have to find you all over and over
(over and over)
Your the one Ive, Ive always wanted
The one that I just cant live without

No one understands
The meaning of your eyes
And how I feel
Burning deep inside

What If I never lost you
I wouldnt have to find you all over and over
(over and over)
Your the one Ive, Ive always wanted
The one that I just cant live without

Get the flyers up
Have you seen the girl with my heart on her sweater
Get the flyers up
Have you seen the girl with my heart on her sweater
my heart on her sweater
Send her on my way
Send it here to stay

Sending light just like a star
Tell me where you are
Where you are
Sending light just like a star
When you come to me
Come today
Embrace me and break me sure
Embrace me and break me secure
Your lost without
Your lost without
Your lost and found
Your lost and found
Your my lost and foundCaptcha
Piosenkę Taking Back Sunday Lost And Found przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost And Found, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost And Found. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Taking Back Sunday Lost And Found w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.