107


you want it it's coming only it's just the time before fall hand me your jacket now i
am yours missed the first step fell cut my lip i've been eating too much sugar
there's no cover there's a truth in it definitely if only i'd know where i was it was
too dangerous too unbalanced to try and walk the ledge take one step back it's
one step forward give me your word i'll go steady with you comfort bound turn
off the light won't go back to sleep until i read 5 more pages then i'm gonna set
them on fire watch them leave watch my words disappear watch me from the
inside my room crouched down on all foursCaptcha
Piosenkę Team Dresch 107 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 107, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 107. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Team Dresch 107 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.