Keeping Me Alive


It's like I never lived
Before my life with you
So much was missing here
I never even knew
I still picture the place we were
When I fell into your world

[Chorus:]

My heart is in you
Where you go you carry me
I bleed
If you bleed
Your heart beats
Inside of me
You're keeping me alive

I don't know why feel this way
But something's right
You're like the morning air
Before the light arrives
No more lonely and
No more night
No more secrets to hide

[Chorus]

I'll hold you near
Together, we'll never die
Your love is keeping me alive

[Chorus]Captcha
Piosenkę The Afters Keeping Me Alive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Keeping Me Alive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Keeping Me Alive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Afters Keeping Me Alive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.