52 Girls


Effie, Madge and Mabel and Biddie
See them on the beach
Or in New York City
Tina, Louise and Hazel and Mavis
Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, name them today

Wanda and Janet and Ronnie and Reba-o-o-o
These are the girls of the USA
The principal girls of the USA
Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, name them today

O-o-o Kate, Kate and Cindy and Crystal and Candy
Mercedes and Joan, Betty and Brenda
Suzie and Anita and Phoebe and Jack Jackie-o
These are the girls of the USA
The principal girls of the USA

Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, name them today
Can you name, name, name, nameCaptcha
Piosenkę The B-52's 52 Girls przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 52 Girls, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 52 Girls. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The B-52's 52 Girls w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.