Roam


I hear a wind
whistling air
whispering
in my ear

Boy mercury shootin through every degree
oh girl dancin down those DIRTY and DUSTY trails
take it hip to hip rock it through the wilderness
around the world the trip begins with a kiss

roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without anything but the love we feel

skip the air-strip to the sunset yeah
ride the arrow to the target
take it hip to hip rock it through the wilderness
around the world the trip begins with a kiss

roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without anything but the love we feel

fly the great big sky see the great big sea
kick through continents bustin bounaries
take it hip to hip rock it through the wilderness
around the world the trip begins with a kiss

roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without wings, without wheels
roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without anything but the love we feel

take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wildernessCaptcha
Piosenkę The B-52's Roam przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Roam, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Roam. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The B-52's Roam w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.