All About You


Vicki

You were so amused when I made myself available
You had to ask if it was all intentional

Well something's going on, on and on
Something's going on, going on and on
I'm finding out all about you

The sun is hiding and the car is running badly
I know only one way a friend should kiss a friend goodbye

But something's going on, on and on
Something's going on, going on and on
I'm finding out all about you

You're taking it all to hard, I've nothing left to fight you with
All your pretty things are merely to create the myth

That something's going on, on and on
Something's going on, going on and on
I'm finding out all about you

Yeah something's going on, on and on
Something's going on, going on and on and
I'm finding out all about you, yeah
I'm finding out all about youCaptcha
Piosenkę The Bangles All About You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All About You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All About You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Bangles All About You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.