Tekst piosenki The Beach Boys: Ill Be Home For Christmas

Ill Be Home For Christmas


I'll be home for Christmas
You can plan on me
Please have snow and mistletoe
And presents on the tree

Christmas Eve will find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams

I'll be home for Christmas
If only in my dreamsCaptcha
Piosenkę The Beach Boys Ill Be Home For Christmas przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ill Be Home For Christmas, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ill Be Home For Christmas. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Beach Boys Ill Be Home For Christmas w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.