You Don't Own Me


You dont own me
Im not just one of your many toys
You dont own me
Dont say I cant go with other boys

Dont tell me what to do
And dont tell me what to say
Please when I go out with you
Dont put me on display cause

You dont own me
Dont try to change me in any way
You dont own me
Dont tie me down
Cause Ill never stay

I dont tell you what to say
And I dont tell you what to do
So just let me be myself
Thats all I ask of you

Im young and I love to be young
Free and I love to be free
To live my life the way I want
To say and do whatever I pleaseCaptcha
Piosenkę The Blow Monkeys You Don't Own Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Don't Own Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Don't Own Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Blow Monkeys You Don't Own Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.